ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นสถานที่อนุรักษ์ อนุบาลเต่าทะเลของสัตหีบ หลักๆ มีอยู่ได้กัน 2 สายพันธุ์ได้แก่ เต่ากระ และ เต่าตะนุ เนื่องจากปัจจุบันเต่าทะเลไทยมีแนวโน้มลดจำนวนลงไปเป็นจำนวนมาก และ อัตราการรอดหลังจากฟักตัวออกจากไข่แล้วค่อนข้างต่ำ ทางกองทัพเรือเล็งเห็นความสำคัญ ให้มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขี้นในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง ( สอ.ร.ฝ) ติดชายทะเลบริเวณริมหาดจุกเสม็ด ภายใน มีอาคารจัดนิทรรศกาล โชว์วงจรชีวิตและแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล มีตู้ปลาทะเลและเต่าที่สตาฟโชว์หลายช่วงอายุ ถัดจากศูนย์อนุรักษ์ มีบ่อเต่าทะเล และ บ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมเต่าทะเลน้อย ใหญ่ ได้อย่างใกล้ชิด

แผนที่ประทับใจรีสอร์ทและสถานที่เที่ยวสัตหีบละแวกใกล้เคียง
Visitors: 651,608